GeneSoft använder en egenutvecklad mjukvaruplattform kallad Allele för att optimera användningen av våra kunders resurser. Resurserna kan till exempel vara utrustning, personal eller pengar.

Allele hjälper oss att hitta svar på frågor som är av intresse för ett företags effektivitet. Frågorna kan gälla styrningen av den operativa verksamheten, planering eller beslutsunderlag för investeringar.

Exempel på frågeställningar där Allele kan hjälpa till är:
Hur ska vi utföra våra transporter med minsta möjliga kostnad?
Hur många personer ska jobba med den här typen av frågor?
Hur ska personal planeras in för att utföra de här uppgifterna?
Hur många fordon/maskiner behöver vi köpa?

Kombinationen av vår kunskap inom optimering, vår fokusering på resultat och vår vana av hur man bygger affärskritiska tillämpningar gör GeneSoft till den ideala partnern.

Ett typiskt införandeprojekt omfattar följande steg, vilka alla ingår i GeneSofts erbjudande:
Förstudie för att verifiera besparingspotential
Design av optimeringsalgoritmer
Systemutveckling och införande av optimeringsalgoritmen
Installation och konfigurering av Allele
Integration med övriga system inom företaget
© GeneSoft AB 2009