GeneSoft är experter på komplex optimering. Vi använder vår egen unika mjukvaruplattform Allele i kombination med vår expertis inom optimering, för att optimera system och processer som tidigare ansetts som svåra eller omöjliga att förbättra.

”GeneSoft har som affärsidé att genom tekniska lösningar baserade på avancerad teknologi hjälpa våra kunder att effektivisera och utveckla sin verksamhet.”

GeneSoft startade sin verksamhet 1998 och har under åren utvecklat teknik som hjälper företag och organisationer att använda sina resurser på ett optimalt sätt.

Exempel på tillämpningar av vår teknik finns inom transportplanering, logistik, personalplanering, finans med flera. Ofta finns det stora pengar att spara, och vi är alltid öppna för nya affärsmodeller så som att dela risk och vinster i projekten. Ett typiskt GeneSoft-projekt betalar sig på mindre än ett år.

En spännande tillämpning för Allele är inom finans. Vi har under de senaste fyra åren arbetat med att ta fram en helt unik modell som identifierar tillfällen när en viss aktie förväntas gå bättre än börsen som helhet. Detta har gått över förväntan och därför har vi nu satt ihop ett helautomatiserat system som dagligen handlar aktier på Stockholmsbörsen. Vi kallar systemet för GeneTrader. GeneTrader har varit igång sedan 2006-11-01, och har fram till 2009-05-31 haft avkastningen 85% efter transaktionskostnader jämfört med börsen som gått ned med -15%.
© GeneSoft AB 2009